Методика Л. Йовайши

Виявити нахили людини до тієї чи іншої сфери діяльності можна за допомогою такого тесту.

1. Деякі люди вважають, що важливіше:

а) багато знати; б) створювати матеріальні блага.

2. Що Вас найбільше приваблює у читанні книг:

а) чудовий літературний стиль? б) яскраве зображення сміливості й хоробрості героїв?

3. Яка нагорода Вас найбільше порадувала б:

а) за наукову роботу? б) за громадську діяльність?

4. Якби Вам випала нагода обійняти певну посаду, яку б Ви обрали:

а) директора фірми? б) головного інженера фірми?

5. Що, на Вашу думку, слід більше відзначати в учасників худож­ньої самодіяльності:

а) те, що вони несуть людям мистецтво і красу? б)те, що вони виконують корисну роботу?

6. Яка, на Ваш погляд, сфера діяльності людини майбутнього буде домінувати:

а) фізика? б) фізкультура?

7. Якби Вам надали посаду директора школи, на що б Ви звернули найбільшу увагу:

а) на створення необхідних зручностей (взірцева їдальня, кімната відпочинку і т. ін.) ?

б) на згуртування дружнього працьовитого колективу?

8. Ви на виставці. Що Вас найбільше приваблює в експонатах:

а) колір, досконалість форм? б) як і з чого вони зроблені?

9. Які риси характеру людини Вам найбільше імпонують:

а) мужність, сміливість, витривалість? б) доброзичливість, чуйність, відсутність користі?

10. Уявіть, що Ви професор університету. Якому заняттю Ви надали б перевагу у вільний від роботи час:

а) читанню художньої літератури? б) дослідам з фізики, хімії?

11. Вам випадає нагода подорожі у різні країни. Як хто Ви з біль­шим бажанням поїхали б:

а) відомий спортсмен на міжнародні змагання? б) відомий спеціаліст зі зовнішньої торгівлі?

12. У газеті дві статті різного змісту. Яка з них викликала б у Вас найбільшу зацікавленість:

а) стаття про машину нового типу? б) стаття про нову наукову теорію?

13. Ви дивитеся на спортивний парад олімпійських команд. Що більше приваблює Вашу увагу:

а) злагоджений крок, бадьорість, граційність учасників? б) зовнішнє оформлення колон (знамена, одяг...)?

14. Уявіть, що у Вас багато вільного часу. Чим би Ви охочіше за­йнялися:

а) чимось практичним (ручною працею)? б) допомогою іншим людям?

15. Яку виставку Ви з більшим задоволенням відвідали б:

а) виставку нових продовольчих товарів? б) виставку новинок наукової апаратури?

16. Якби у школі було два гуртки, який би Ви обрали:
а) технічний? б) музичний?

17. Як Вам здасться, на що слід було б у школі звернути увагу:

а) на виховання культури спілкування, оскільки це потрібно для нашого майбутнього ?

б) на спорт, так як це важливо для зміцнення здоров'я?

18. Які журнали Ви б з більшим задоволенням читали:

а) науково-популярні? б) літературно-художні?

19. Який з двох видів роботи на свіжому повітрі Вас найбільше при­ваблює:

а) робота і машинами; б) «ходяча робота» (агроном, лісник)?

20. Яке. на Ваш погляд, завдання школи важливіше:

а) підготовка учнів до практичної діяльності, вміння створювати матеріальні блага ?

б) підготовка учнів до роботи і людьми, щоб вони вміли допома­гати іншим у цьому?

21. Які видатні люди Вам цікаві:

а) Генрі Форд б) Альберт Ейнштейн?

22. Що важливіше для людини:

а) створювати собі благополучний зручний побут?

б) жити без комфорту, але мати можливість творити і корис­туватися шедеврами мистецтв?

23. Для благополуччя майбутнього людства, то, на Ваш погляд,важливіше:

а) правосуддя; б) техніка.

24. Яку із двох книг Ви з більшим задоволенням читали б?
а) про досягнення спортсменів; б) про розвиток промисловості.

25. Що суспільству принесе більше користі:

а) турбота про .матеріальний добробут громадян; б)турбота про культурний та освітній рівень громадян.

26. Служба побуту надає людям різні послуги: виготовляє взуття, шиє одяг тощо. Чи вважаєте ви

необхідним:

а) надалі розвивати цю галузь, щоб всебічно обслуговувати людей?

б) краще створювати таку техніку, якою можна було б самим користуватися в побуті?

27. Які лекції з більшим задоволенням Ви слухали б:

а) про видатних педагогів? б) про видатних художників?

28. Якого характеру наукову роботу Ви б обрали:

а) роботу з книжками в бібліотеці? б) роботу на свіжому повітрі в експедиції?

29. Що б Вас зацікавило в пресі:

а) повідомлення про курси валют? б) повідомлення про художню книжку?

30. Вам надається можливість вибору професії. Якій з них ви надали б перевагу:

а)фізкультурі чи іншій роботі, пов'язаній з рухом? б)роботі малорухомій, результатом якої є створення нової техніки?

Інструкція. Вкажіть, якій із двох відповідей Ви надасте перевагу. Зане­сіть відповідь у відповідну клітинку листка відповідей. Деякі запитання можуть здатися Вам однаково цікавими, у тако­му випадку надайте все-таки перевагу одному з них. Свої від­повіді оцініть балами від О до 3 таким чином:

1. Якщо Ви згідні з твердженням а), але не згідні з твердженням б), то в клітинку а) внесіть цифру 3, а в

клітинку б) — 0.

2. Якщо Ви згідні з твердженням б), але не згідні з твердженням а), то в клітинку а) внесіть 0, а в клітинку б)-3.

3. Якщо Ви надаєте незначну перевагу твердженню а), а не б), то в клітинку а) впишіть 2, а в клітинку б)-1.

4. Якщо ви надаєте незначну перевагу твердженню б), а не а), то в клітинку а) внесіть 1, а в клітинку б)-2.

5. Постарайтеся на всі запитання відповісти добросовісно, дотри­муючись вище вказаної інструкції.

Методика Л. Йовайши, Лист відповідей

Номер запитання

Варіант відповіді 1 І 2 І З І 4 І 5 І 6 І 7 І 8 І 9 І 10 І 11 І 12 І 1З І 14 І 15

«а»

«б»

Варіант відповіді 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

«а»

«б»

Обробка та інтерпретація результатів дослідження.

Замість букв «а» і «б» навпроти кожного запитання поставте відповідну цифру з листа відповідей у таблицю-ключ.

У таблиці використані такі позначення:

А — схильність до роботи з людьми;

Б — схильність до розумових видів роботи;

В — схильність до роботи з людьми на виробництві;

Г — схильність до естетики та мистецтва;

Д — схильність до рухомих видів діяльності;

Е — схильність до планово-економічних видів робіт, які перед­бачають задоволення матеріальних потреб.

Чим вищий бал ви отримали, тим краще розвинута схильність до тієї чи іншої сфери діяльності.

Таблиця-ключ до тесту Л. Йовайиш

А

Б

В

Г

Д

Е

А

Б

В

Г

Д

Е

а

б

16

а

б

а

б

17

а

б

б

а

18

а

б

б

а

19

а

б

б

а

20

б

а

а

б

21

б

а

б

а

22

б

а

б

а

23

а

б

б

а

24

а

б

б

а

25

а

б

а

б

26

б

а

б

а

27

а

б

б

а

28

а

б

б

а

29

б

а

б

а

30

б

а

Кiлькiсть переглядiв: 302