1 . Вивчення професійних намірів старшокласників

Метод дозволяє визначити наявність готовності до вибору про­фесії, яка характеризує внутрішню усвідомленість самого факту ви­бору і визначеність професійних інтересів, що учень знає про свою професію і як може оцінити свої здібності, знання про фізичні і пси­хологічні вимоги обраної професії.

Інструкція. Дайте відповіді на запитання (потрібне підкреслити).

1. Чим ви думаєте займатися після закінчення школи:

а) продовжити навчання у вузі (якому?);

б) поступити в ПТУ, технікум, середній спеціальний навчальний заклад;

в) піти працювати на виробництво (яке?);

г) поєднувати роботу (яку?) з навчанням (яким?);
д) не знаю, чим буду займатися?

2. Якій професії, спеціальності хотіли би ви себе присвятити?

3. Які вимоги, на вашу думку, ця професія висуває до людини:

а) необхідні знання, вміння, навички; б)необхідні загальні якості особистості; в) необхідні спеціальні якості особистості?

4. Які вимоги висуває вибрана вами професія до здоров'я людини? Як ви оцінюєте вашу професійну придатність за станом здоров'я?

5. Як ви уявляєте собі умови праці вибраної вами професії?

6. Як ви готуєте себе до вибраної професії:

а) працюєте над розвитком системи знань, вмінь та навичок, не­обхідних для цієї професії;

б) виховуєте в собі загальні позитивні якості (працелюбність, са­мостійність в праці, наполегливість і т. д.

в) розвиваєте спеціальні якості, необхідні для вибраної професії?
7. Де проявляються ваші позитивні якості:

а) у школі на уроках; б) у гуртках; д) не знаю.

в) у позашкільних закладах; г) самостійно вдома;

8. Чи знаєте ви, де можна отримати підготовку до вибраної професії?

9. Де ви читали про вибрану професію:

а) у художній літературі; б) у науково-популярній; в) у спеціальній.

10. З ким ви мали бесіду про вибрану вами професію:
а) із вчителем; б) з батьками; в) з товаришами-ровесниками; г)із старшими товаришами, які знають цю професію;

д) ні з ким не мав бесіди.

11. Чи знаєте ви, що до вибраної вами професії є близькі, споріднені з нею, якими ви б могли оволодіти?

Якщо знаєте, назвіть їх.

12. Коли ви вибрали професію? Чи були зміни у вашому виборі? З яких причин ви міняли свій вибір?

13. Якщо ви до цих пір не вибрали професію, то з яких причин?

14. Ваше рішення про вибір даної професії остаточне чи ви можете ще передумати?

15. Хто на вас здійснив найбільший вплив при виборі професії:
а) батьки: б) вчителі; в) працівники виробництва; г) товариші; д) хтось інший?

16. Па що ви орієнтувались, вибираючи професію:

а) принести користь суспільству; б) ця професія престижна; в) хороша зарплата;

г) цікава та змістовна робота; д) робота відповідає, моїм можливостям?

17. Що, на нашу думку, необхідно, щоб бути хорошим спеціалістом:

а) попрацювати на виробництві; б) закінчити ПТУ; в) закінчити технікум; г) закінчити в;

д) випробувати себе у вибраній професії?

18. Які матеріали і про яку професію ви хотіли б мати у своїй школі (бібліотеці)?

19. Па яких уроках учителі розповідають про професії і як часто?

20. Які екскурсії на виробництво вам найбільше сподобалися?

21. Які зауваження виникли у вас після екскурсії:
а) по організації праці; б) по бесіді про професію; в) по умовах виробництва; г) по показу технічного процесу;

д) інші зауваження?

22. Скільки за останній рік було зустрічей з представниками різних професій і які з них викликали у вас найбільший інтерес?

23. Як вам краще працювати:

а) індивідуально; б) з товаришами; в) у групі?

24. Ким ви 6 хотіли бути в професійній групі:

а) виконавцем; б) організатором?

25. В яких предметних гуртках ви берете участь? В яких ще б хотіли займатися й школі та поза школою?

26. В яких факультативних заняттях ви берете участь або хотіли б брати участь?

27. Якою областю знань та умінь ви захоплюєтеся:

а) про природу; б) про науку; в) про мистецтво; г) про техніку; д) про людину?

Обробка отриманих даних

Якісний аналіз відповідей дасть старшокласнику відомості про загальні життєві плани, (1, 16, 17, 27), захоплення та професійні наміри (2, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26), знання про вибрану професію (питання 3, 4, 5, 11) та оцінку школярем своєї придатності до неї (питання 7, 14), про оцінку роботи педаго­гів та старшокласників із професійного самовизначення (питання 6, 8, 9, 10, 18, 19, 21, 22).

Кiлькiсть переглядiв: 890