/Files/images/bbloteka__slyusarya__avtomoblya/IMG_0516.JPGПотворов Валерій Віталійович
•Вчитель захисту Вітчизни, основи менеджменту,будова і основи технічного обслуговування автомобіля, майстер виробничого навчання профільних груп слюсар з ремонту автомобілів 1-2 розряду міського центру трудової підготовки учнівської молоді
•Освіта : Вища
•Педагогічний стаж 27 років 11 місяців
•Кваліфікаційна категорія - “ Спеціаліст вишої категорії ”
•Звання - підполковник
•Ветеран збройних сил України

Вдосканалення отриманних знань
матеріали сайту : http://www.auto-master.com.ua/ /Files/images/bbloteka__slyusarya__avtomoblya/images(13).jpg

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує роботи з розбирання простих складових одиниць і агрегатів автомобілів. Виконує очищення від бруду, миття після розбирання складових одиниць і агрегатів автомобілів, зачищення задирок, прогін різьблення, свердління отворів, змащення деталей. Бере участь у ремонті під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації.

Повинен знати: основні прийоми виконання робіт з розбирання окремих простих складових одиниць; призначення і правила застосування слюсарних інструментів і контрольно-вимірювальних приладів, що використовуються; найменування і маркування металів, мастил, палив, гальмівної рідини, розчинників, миючих засобів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт:
1. Автомобілі - злив води із системи охолодження, палива з баків, гальмівної рідини з гідравлічної гальмівної системи.
2. Деталі і складові одиниці прості - розбирання, очищення.

2-й розряд /Files/images/bbloteka__slyusarya__avtomoblya/images.jpg

Завдання та обов'язки. Виконує роботи з розбирання вантажних та легкових автомобілів (крім спеціальних і дизельних), автобусів з кількістю посадочних місць до 22 пасажирів, причепів, напівпричепів і мотоциклів. Здійснює ремонт, складання простих з'єднань і складових одиниць автомобілів із заміною окремих частин і деталей. Знімає та встановлює нескладну освітлювальну арматуру, ізолює та паяє проводи. Виконує кріпильні роботи за регламентом робіт першого технічного обслуговування, усуває виявлені дрібні несправності. Виконує слюсарну обробку деталей по 12-14 квалитетах із застосуванням слюсарного інструменту і контрольно-вимірювальних приладів. Виконує роботи середньої складності з ремонту і збирання автомобілів під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації.

Повинен знати: основні відомості про будову автомобілів; порядок складання простих складових одиниць; прийоми ізолювання та паяння проводів; способи виконання кріпильних робіт та обсяги першого технічного обслуговування; призначення і правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристосувань і контрольно-вимірювальних приладів; основні механічні властивості оброблюваних матеріалів; призначення і застосування охолоджуючих і гальмівних рідин, мастил і палив; правила застосування і користування пневмо- і електроінструментом; основні відомості про систему допусків і посадок, квалитети і параметри шорсткості; основи електротехніки і технології металів в обсязі виконуваної роботи.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту автомобілів 1 розряду - не менше 0,5 року.

Приклади робіт:
1. Автомобілі - знімання й установка дверей, бризковиків, підніжок, буферів, хомутів, кронштейнів бортів, крил вантажних автомобілів, тягово-зчіпних пристроїв, номерних знаків.
2. Картери, кронштейни, хомути - перевірка кріплення, підтяжка.
3. Колеса - знімання та установка.
4. Механізми підйому кузовів самоскидів - знімання, установка.
5. Насоси водяні, вентилятори, компресори - знімання, установка.
6. Переривачі-розподільники - зачищення контактів.
7. Плафони, ліхтарі задні, свічки, сигнали звукові - знімання, установка.
8. Прилади й агрегати електроустаткування - перевірка кріплення при технічному обслуговуванні.
9. Проводи - заміна, паяння, ізоляція.
10. Прокладки - виготовлення.
11. Ресори - змащення листів ресор.
12. Фільтри повітряні, масляні тонкого та грубого очищення - заміна.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СЛЮСАРЯ З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ/Files/images/bbloteka__slyusarya__avtomoblya/Image_0034.jpg

I. Загальні положення
Слюсар з ремонту автомобілів відноситься до категорії робочих широкого профілю, який перевіряє технічний стан автомобілів за допомогою діагностичного обладнання і приладів, виконує операції з технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів.
Слюсар з ремонту автомобілів підпорядковується і отримує накази, робочі розпорядження безпосередньо від керівника технічного центру, і знаходиться в оперативному підпорядкуванні у майстра зміни (ділянки) технічного центру.
Призначення на посаду та звільнення з неї здійснюється наказом Генерального директора підприємства за поданням керівника техцентру.
Слюсар з ремонту автомобілів повинен знати:
- Правила розбирання, дефектації та ремонту деталей, вузлів, агрегатів і приладів, правила техніки безпеки;
- Влаштування і принципи роботи ремонтованого обладнання, способи відновлення зношених деталей;
- Технічні умови на випробування, регулювання і приймання вузлів, механізмів і обладнання після ремонту;
- Допуски, посадки і класи точності;
- Будову та способи застосування спеціальних пристосувань і контрольно-вимірювальних інструментів;
- Прийоми долікарської допомоги;
- Розташування і правила користування засобами пожежогасіння.
II. Завдання та обов'язки
Проводить діагностику і профілактичний огляд автотранспортних засобів, виявляючи дефекти.
Вибраковує деталі після розбирання та мийки, проводить при необхідності слюсарну обробку деталей, статичне балансування деталей і вузлів.
Виконує роботи з розбирання, ремонту і складання вузлів і механізмів автотранспортних засобів відповідно до ТУ заводу-виготовлювача та іншими керівними матеріалами з організації робіт.
Виконує роботи з установлення, регулювання та заміни запасних частин, агрегатів та обладнання згідно оформленого замовлення-наряду.
Усуває виявлені в ході діагностики дефекти та несправності за погодженням з майстром ділянки (зміни).
Забезпечує якість ведення робіт, вносить необхідні корективи у способи і методи налагодження.
Утримує в чистоті робоче місце та обладнання, працює з використанням спецодягу і необхідних засобів захисту, пристроїв та огороджень.
Бере участь у роботах із впровадження прогресивних методів ремонту і відновлення устаткування, заходів щодо збільшення термінів служби устаткування, скорочення простоїв, попередження аварій та виробничого травматизму.
Знає і дотримується при роботі інструкції з техніки безпеки, пожежної безпеки, виробничої санітарії.
Доповідає майстру зміни (ділянки) та керівнику техцентру: - про виявлені несправності обладнання, приладів; - про кожний випадок травми, отриманим особисто або іншими працюючими, - про осіб, що допускають порушення інструкцій з техніки безпеки, пожежної безпеки.
Бере участь в наданні допомоги постраждалим, у ліквідації аварії.
III. Права/Files/images/bbloteka__slyusarya__avtomoblya/Фото вмв cars_0002.jpg

Слюсар з ремонту автомобілів має право:
Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.
Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
Підвищувати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.
IV. Відповідальність

Слюсар з ремонту автомобілів несе відповідальність за:
Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Кiлькiсть переглядiв: 317