Повернутися до звичайного режиму

Ефективний іноваційний урок відзначається:/Files/images/bbloteka__slyusarya__avtomoblya/1.jpg

- високим науковим обґрунтуванням стратегії й тактики керування пізнавальною діяльністю учнів на основі закономірностей і принципів навчання;

- напруженою, посильною, досконало організованою й результативною пізнавальною працею всіх учнів;

- ретельною діагностикою причин, що впливають на якість занять, прогнозуванням ходу й наслідків навчально-виховного процесу, вибором на цій основі досконалої технології досягнення запроектованих результатів;

- творчим, нестандартним підходом до розв'язання конкретних завдань відповідно до наявних умов та можливостей;

- обґрунтованим вибором, доцільним застосуванням необхідного і достатнього для досягнення мети комплексу дидактичних засобів;

- диференційованим підходом до окремих груп учнів, дійовою індивідуалізацією педагогічного впливу на основі діагностики реальних можливостей, проектування конкретних зрушень, контролю запланованих результатів;

- ефективним використанням кожної робочої хвилини навчального заняття;

- атмосферою змагання, діловитості, стимулювання, дружнього спілкування, високою відповідальністю всіх учасників навчально-виховного процесу за результатами спільної праці.

/Files/images/bbloteka__slyusarya__avtomoblya/IMG_0344.JPGПідготувати і провести такий урок дуже непросто. Для цього треба і багато знати, і багато вміти, дуже хотіти, відповідально ставитися до своїх учительських обов'язків, а найбільше - вийти на новий рівень педагогічного мислення. Реалізація прагнення провести завтрашній урок краще від сьогоднішнього починається з підготовки, а обґрунтованість намірів визначається наслідками останньої.

Приступаємо до підготовки

Як підготувати якісний урок, такий, щоб відповідав усім багатогранним вимогам, найприскіпливішим побажанням?

Для цього треба насамперед докорінно перебудувати процес підготовчої праці, перейти на нову технологію.

Проблема виникла не сьогодні. Усімвідомо, що невдалий, малоефективний, погано скомпонований урок - прогалина, яку важко ліквідувати. Тому заклик: кожному уроку - відмінну підготовку, досконалі методи, високу якість - відбиває життєву потребу.

Зрозуміло, що об'єктивному зростанню вимог до уроку треба протиставити вищий рівень підготовки. Лише так можна подолати суперечливість між дедалі зростаючим обсягом завдань і можливостями їхньої реалізації. Високий рівень підготовки уроку - це ретельний у місці і часі розрахунок кожного кроку навчально-виховної діяльності, виконаний з дотриманням усіх вимог наукової організації праці, такий, що забезпечує відмінну якість за розумних витрат час і зусиль учителів./Files/images/bbloteka__slyusarya__avtomoblya/images(20).jpg

Урок разом з підготовкою розглядатимемо як с и с т е м у. Вона включає такі підсистеми: власне урок, підготовку до нього вчителя, підготовку учнів. Виділені в такий спосіб структурні елементи скріплені між собою закономірними зв'язками.

Зосереджую увагу на тій підсистемі, що стосується підготовки до уроку вчителя, постійно тримаючи в полі зору сам урок і підготовку до нього учнів.

Однозначних поглядів на підготовку вчителя до уроку немає. Дослідники проблеми одностайні лиш в тому, що підготовка сучасного уроку - складна відповідальна справа, а далі їхні погляди суттєво розходяться у питаннях про зміст, структуру, обсяг і послідовність підготовчої діяльності.

/Files/images/bbloteka__slyusarya__avtomoblya/IMG_0508.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 138