Повернутися до звичайного режиму

/Files/images/zahist__vtchizni/14563842-Viiskova-doktrina-vidkrila-shliakh-do-skorochennia-ukrajinskoji-armiji-.pngТворення збройних сил України.

Україна, проголосивши 24 серпня 1991 р. свою незалежність, прагне жити в мирі та дружбі з усіма державами світу. Однак нині не виключена можливість виникнення воєнних конфліктів, що загрожуватимуть суверенітету нашої країни. 6 грудня 1991 р. Верховна Рада прийняла постанову про створення Збройних Сил. 19 жовтня 1993 р. Верховна Рада постановила вважати 6 грудня святом - Днем Збройних Сил України.

Збройні Сили України організовуються і функціонують на основі Воєнної доктрини України, затвердженої Верховною Радою, і законів України "Про Збройні Сили України" та "Про оборону України".

Воєнна доктрина - це прийнята державою система поглядів і положень про її військову безпеку, про будівництво Збройних Сил, їх існування та використання. Воєнна доктрина України має оборонний, миролюбний, а не агресивний характер.

Стратегічним завданням України в галузі оборони є захист її державного суверенітету і політичної незалежності, збереження територіальної цілісності та недоторканності кордонів. Воєнна доктрина співвіднесена з економічною та зовнішньополітичною доктринами України і скоординована з воєнними доктринами сусідніх держав. Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

/Files/images/zahist__vtchizni/6DE2AFE4-13F9-4EAD-A3B7-2AEBF66ED01E_w268_r1_cx0_cy3_cw0.jpg(Конституція України)

Відповідно до ст..65 Конституції України, Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Указу Президента України від 25.10.2002 року № 948/2002 «Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», постанови Кабінету Міністрів Україні від 30.11. 2000 року № 1770 «Про положення про допризовну» у загальноосвітніх навчальних закладах передбачено вивчення навчального предмета «Захист Вітчизни».

У 2011-2012 навчальному році в навчальних закладах системи загальної середньої освіти предмет вивчатиметься за навчальною програмою «Захист Вітчизни», затвердженою Міністерством освіти і науки України (наказ МОН від 28.10.2010 №1021). Вивчення предмета здійснюється за рахунок інваріантної складової навчального плану і 1 година за рахунок варіативної складової навчального плану.

Програму предмета розроблено на основі вимог Конституції та законів України про захист Вітчизни і Державного стандарту базової і повної середньої освіти.

Головною метою навчання предмета є розвиток особистості учнів, формування їх готовності до захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуації.

Завдання курсу предмета передбачає:
підготовку старшокласників до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;

- підготовку молоді до служби в Збройних Силах України, інших військових формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі.

З метою виконання завдань предмета програма передбачає:

- вивчення існуючої системи військової підготовки, організації внутрішньої та вартової служби, повсякденної життєдіяльності військових підрозділів ;

- викладання навчального матеріалу предмета відповідно до положень загальновійськових і бойових статутів Збройних Сил України, подання навчального матеріалу з урахуванням переходу національних Збройних Сил на професійну основу і наближення їх до сучасних стандартів;

- впровадження комп’ютерних графічно-інформаційних технологій у засвоєння основ військової справи, цивільного захисту, медичних знань і першої допомоги;

- створення сучасної навчально-матеріальної бази з можливостями проведення практичних занять з тактичної, вогневої і прикладної фізичної підготовки у межах території навчальних закладів.

На основі визначених головної мети і завдань та відповідно до Державного стандарту предмет вивчається за трьома змістовими лініями, а саме:

- основи військової справи та військово-патріотичне виховання;
основи попередження і захисту в надзвичайних ситуаціях;
основи медичних знань, надання першої допомоги.

Курс предмета викладається протягом трьох періодів: у 10 і 11 класах та під час навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі). Опанування предмета відповідно до листа-роз’яснення Міністерства освіти і науки України від 09.10. 2002 року № 1/9-444 здійснюється окремо для юнаків і дівчат, незалежно від кількості учнів у класі (але не менше ніж 5 осіб). Дівчата за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників) навчаються за програмою для групи юнаків. Юнаки, які за станом здоров’я або релігійними поглядами звільнені від засвоєння основ військової справи, вивчають предмет за програмою для групи дівчат.

Навчальний матеріал програми розподіляється за періодами навчання , окремо для групи юнаків і для групи дівчат, та містить декілька варіантів викладу змісту (кількість годин для вивчення розділу/теми для різного потижневого навантаження – для 2 години, 1,5 години, 1 години).

У навчальних закладах, в яких учні навчаються за спортивним напрямком, вивчення предмета здійснюється згідно з переліком розділів і тем та розрахунком годин для курсу навчання юнаків з наданням додатково 36 годин до розділу «Прикладна фізична підготовка» за тематикою навчального закладу.

В останньому періоді навчання з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів організуються навчально-польові збори. На завершальному етапі навчально-польових зборів у навчальних закладах організуються і проводяться військово-спортивне свято у формі комплексного тактичного заняття чи військової тактичної гри за окремим планом. Програма для проведення навчально-польових зборів не залежить від потижневого навантаження і розрахована на 18 навчальних годин./Files/images/zahist__vtchizni/top-image-zel.jpg

При відсутності достатнього навантаження на учителів предмета «Захист Вітчизни» та окремого фінансування 3-денних навчально-польових зборів (для групи юнаків) та занять у лікувально-оздоровчих закладах (для групи дівчат) їх можна проводити поетапно (у міру вивчення тем або розділів), у кінці першого семестру та навчального року, за рахунок літньої практики з використанням навчально-методичної бази військових частин, відповідних кафедр навчальних закладів, військових комісаріатів, оборонно-спортивних таборів, центрів допризовної підготовки або безпосередньо в навчальних закладах.

Практичне закріплення теоретичного матеріалу з розділу «Основи цивільного захисту» передбачається під час проведення заходів з «Дня цивільного захисту», планування проведення якого здійснюється керівником навчального закладу наприкінці навчального року відповідно до діючих вимог. Вихованню у учнівській молоді гуманістичних якостей та культури безпеки сприятиме відвідування учнями аварійно-рятувальних формувань та об’єктів цивільного захисту, проведення в навчальних закладах ігор, змагань за рятувально-прикладною тематикою - «Юний рятувальник», а також участь у фінальних районних, обласних та Всеукраїнських змаганнях за програмою «Школа безпеки».

Потребують роз’яснення і врахування в календарному плануванні деякі структурні особливості програми. Так, значна частина матеріалу з розділів «Статути Збройних Сил України» та «Стройова підготовка» плануються до навчання в 10 класі, з метою ознайомлення учнів з правилами військової ввічливості та поведінки, внутрішнім порядком та військовою дисципліною на заняттях з предмета, освоєння учнями первинних навичок у виконанні стройових вправ.

У перший період навчання юнаки 10 класу вивчають тільки перші теми із тактичної, вогневої і прикладної фізичної підготовки. Решта тем зазначених розділів у силу їх фізичного навантаження вивчаються в 11 класі та під час навчально-польових зборів (занять).

Враховується також внутрішній зв’язок між розділами і темами предмета. Міжнародне гуманітарне право вивчається напередодні оволодіння юнаками прийомами і способами ведення бою в складі бойових груп (відділення).

Заняття з військово-медичної підготовки і надання першої медичної допомоги плануються до проведення після засвоєння навчального матеріалу з основ цивільного захисту.

Сьогодні викладання і засвоєння програми на належному рівні, без застосування сучасних технологій/Files/images/zahist__vtchizni/flag.png

Кiлькiсть переглядiв: 201