Методика «Карта інтересів»

Для проведення дослідження потрібна карта інтересів - пи­тальник із 174 питань, що відбивають спрямованість інтересів у 29 сферах діяльності і лист відповідей — матриця із шести рядків і двад­цяти дев'яти колонок. Кожна колонка відповідає одній із сфер ін­тересів:

1. Біологія. 2. Географія. 3. Геологія. 4. Медицина. 5. Легка і харчова промисловість. 6. Фізика. 7. Хімія. 8. Техніка. 9. Електро- і радіотех­ніка. 10. Металообробка. 11. Деревообробка. 12. Будівництво. 13. Транспорт. 14. Авіація, морська справа. 15. Військові фахи. 16. Істо­рія. 17. Література. 18. Журналістика. 19. Суспільна діяльність. 20. Педагогіка. 21. Право, юриспруденція. 22. Сфера обслуговування, торгівля. 23. Математика. 24. Економіка. 25. Іноземні мови. 26. Обра­зотворче мистецтво. 27. Сценічне мистецтво. 28. Музика. 29. Фізкуль­тура і спорт

Інструкція. Для визначення Ваших провідних інтересів пропонуємо пе­релік питань. Поміркуйте перед відповіддю на кожне питан­ня і постарайтеся дати якомога точнішу відповідь. Якщо Ви переконалися неодноразово, що Вам дуже подобається те, про що запитується, то в листі відповідей у клітині під тим

же номером поставте два плюси, якщо просто поїдається — один плюс, якщо не знаєте, сумніваєтеся нуль, якщо не подобається один мінус, а якщо дуже не подобається -два мінуси. Відповідайте на питання, не пропускаючи жодно­го з них. Час заповнення листа не обмежується.

ЧИ ЛЮБИТЕ ВИ? ЧИ ПОДОБАЄТЬСЯ ВАМ? ХОТІЛИ Б ВИ?

1. Знайомитися з життям рослин і тварин.

2. Уроки з географії, читання підручника географії.

3. Читати художню або науково-популярну літературу про геологі­чні експедиції.

4. Уроки і підручник анатомії та фізіології людини.

5. Уроки домоведення або домашні завдання з домоведення.

6. Читати науково-популярну літературу про фізичні відкриття, про життя і діяльність видатних фізиків.

7. Читати про відкриття в хімії або про життя і діяльність видатних хіміків.

8. Читати науково-популярні журнали про розвиток техніки.

9. Читати статті в науково-популярних часописах про досягнення в галузі електроніки і радіотехніки.

10. Знайомитися з різними металами і їхніми властивостями.

11. Довідуватися про різні породи дерев і про їхнє практичне засто­сування.

12. Довідуватися про досягнення в області будівництва.

13. Читати книги, дивитися фільми про водіїв різноманітних видів транспорту (автомобільного,залізничного..)

14. Читати книги, дивитися фільми про льотчиків і космонавтів.

15. Знайомитися з військовою технікою.

16. Читати книги про історичні події та історичних діячів.

17. Читати класиків української та зарубіжної літератури.

18. Читати й обговорювати газетні чи журнальні статті і нариси.

19. Обговорювати поточні справи і події в класі і школі.

20. Читати книги про життя школи (про роботу вихователя, учителя).

21. Читати книги, дивитися фільми про роботу міліції.

22. Піклуватися про порядок, гарний вигляд приміщень, в яких навчаєтеся, живете, працюєте.

23. Читати книги типу «Цікава математика», «Математичне дозвілля».

24. Вивчати економічну географію.

25. Заняття іноземною мовою.

26. Знайомитися з життям видатних художників, з історією розвитку образотворчого мистецтва.

27. Знайомитися з життям видатних майстрів сцени і кіно, зустріча­тися з артистами, колекціонувати їхні фото.

28. Знайомитися з життям і творчістю видатних музикантів, із пи­таннями теорії музичного мистецтва.

29. Читати спортивні часописи, газети, книги про спорт, про видат­них спортсменів.

30. Вивчати біологію, ботаніку, зоологію.

31. Знайомитися з різноманітними країнами за описами.

32. Читати про життя і діяльність знаменитих геологів.

33. Читати про те, як люди навчилися боротися з хворобами, про лі­карів і досягнення в області медицини.

34. Відвідувати з пізнавальною метою підприємства легкої промис­ловості.

35. Читати книги типу «Цікава фізика», «Фізики жартують».

36. Проводити хімічні досліди, стежити за ходом хімічних реакцій.

37. Знайомитися з новітніми досягненнями сучасної техніки (слухати і дивитися радіо- і телепередачі, читати статті в газетах).

38. Відвідувати радіотехнічні гуртки або знайомитися з роботою електрика.

39. Знайомитися з різноманітними вимірювальними інструментами для металообробки і працювати з ними.

40. Спостерігати за виготовленням виробів із дерева, роздивлятися нові зразки меблів.

41. Зустрічатися з будівельниками, спостерігати за їхньою роботою.

42. Читати популярну літературу про засоби пересування.

43. Читати книги, дивитися фільми про річковиків, моряків.

44. Читати книги, дивитися фільми на військові теми, знайомитися з історією війн.

45. Обговорювати минулі та сучасні політичні події.

46. Читати літературно-критичні статті.

47. Слухати радіо і дивитися телевізійні новини і тематичні телепе­редачі.

48. Довідуватися про події, що відбуваються в місті, країні.

49. Давати пояснення товаришам, як виконати навчальне завдання, якщо вони не можуть зробити його самі.

50. Дати справедливу оцінку вчинку друга, знайомого або літерату­рного героя.

51. Організовувати харчування під час походу.

52. Читати науково-популярну літературу про відкриття в матема­тиці, про життя і діяльність видатних математиків.

53. Цікавитися станом економічних перетворень.

54. Читати художню літературу іноземною мовою.

55. Займатися художнім оформленням стендів і газет.

56. Відвідувати театри, філармонії, концерти.

57. Слухати оперну або симфонічну музику.

58. Відвідувати спортивні змагання, слухати і дивитися спортивні радіо- і телепередачі.

59. Відвідувати біологічний гурток.

60. Займатися в географічному гуртку.

61. Складати і збирати описи і зображення геологічних об'єктів зем­лі, мінералів.

62. Вивчати функції організму людини, причини виникнення хвороб і шляхи їх лікування.

63. Відвідувати гурток кулінарів, готувати вдома обід.

64. Проводити фізичні досліди.

65. Готувати розчини, зважувати реактиви.

66. Розбирати і ремонтувати різноманітні механізми (наприклад, го­динники, праски).

67. Користуватися точними вимірювальними приладами (осцило­графом, вольтметром, амперметром); здійснювати різноманітні розрахунки.

68. Майструвати різноманітні предмети і деталі з металу.

69. Майструвати різноманітні предмети і деталі з дерева або худож­ньо обробляти дерево (випилювати, випалювати, вирізувати).

70. Робити будівельні ескізи або виконувати креслення різноманіт­них будівництв.

71. Відвідувати гурток юних автолюбителів.

72. Брати участь у секції парашутистів і в гуртку авіамоделістів або в роботі авіаційних клубів.

73. Займатися в стрілецькій секції.

74. Вивчати історію виникнення різноманітних народів і держав.

75. Писати класні і домашні твори з літератури.

76. Спостерігати за вчинками і поведінкою людей.

77. Виконувати суспільну роботу, організовувати та згуртовувати друзів на різні справи.

78. Проводити час із маленькими дітьми, читати їм книги, що-небудь їм розповідати, допомагати в будь-чому.

79. Верховодити серед ровесників і молодших.

80. Спостерігати за роботою продавця, кухаря, офіціанта.

81. Займатися в математичному гуртку.

82. Цікавитися питаннями розвитку промисловості, довідуватися про нові досягнення в області планування й обліку на підприємствах.

83. Працювати з іноземними словниками, розбиратися в мовних зворотах малознайомої мови. .

84. Відвідувати музеї мистецтва, художні виставки.

85. Виступати на сцені перед глядачами.

86. Грати на музичному інструменті.

87. Грати в спортивні ігри.

88. Спостерігати за ростом і розвитком тварин, рослин, вести записи спостережень.

89. Самостійно складати географічні карти, збирати різноманітні географічні матеріали.

90. Збирати колекції мінералів, експонати для геологічного музею.

91. Знайомитися з роботою лікаря, медсестри, фармацевта.

92. Відвідувати гурток з крою та шиття, шити собі і членам родини.

93. Займатися у фізичному гуртку або відвідувати факультативні за­няття з фізики.

94. Займатися в хімічному гуртку або відвідувати факультативні за­няття з хімії.

95. Займатися в одному із технічних гуртків (моделювати літаки, ко­раблі і т. д.).

96. Знайомитися з будовою електроприладів, електричних машин; збирати, контролювати радіоприлади, приймачі, програвачі й ін.

97. Займатися на уроках праці в шкільних майстернях.

98. Брати участь у столярному гуртку.

99. Бувати на будівництві, спостерігати за ходом будівництва, за оздоблювальними роботами.

100.Цікавитися правилами дорожнього руху.

101.Брати участь у секції веслярів, яхтсменів, аквалангістів, у бригаді врятування на водах.

102.Брати участь у воєнізованих іграх.

103.Відвідувати історичні музеї, знайомитися з пам'ятниками культури.

104.Займатися в літературному гуртку, відвідувати факультативні заняття з літератури.

105.Вести особистий щоденник.

106.Виступати в класі з повідомленнями про міжнародне становище.

107.Бути вихователем.

108.З'ясовувати причини поведінки і вчинків людей, які вони хочуть приховати.

109.Допомагати покупцеві вибрати в магазині потрібну йому покупку, чи розповсюджувати товари,газети.

110.Роз’язувати складні математичні задачі.

111.Облікувати свої грошові витрати і прибутки.

112.Займатися в гуртку іноземної мови або відвідувати факультатив­ні заняття.

113.Займатися в художньому гуртку.

114.Брати участь в огляді художньої самодіяльності.

115.Співати в хорі або відвідувати музичний гурток.

116.Займатися в спортивній секції.

117.Брати участь у біологічних олімпіадах або готувати виставки ро­слин або тварин.

118.Брати участь у географічній експедиції.

119. Брати участь у геологічній експедиції.

120. Спостерігати і доглядати за хворими, надавати їм допомогу.

121. Брати участь у виставках кулінарних або кондитерських робіт або відвідувати їх.

122. Брати участь у фізичних олімпіадах.

123. Вирішувати складні задачі по хімії, брати участь у хімічних олім­піадах.

124. Розбиратися в технічних кресленнях і схемах, самому виконувати креслення.

125. Розбиратися в складних радіосхемах.

126. Відвідувати з пізнавальною метою промислові підприємства, знайомитися з новими типами верстатів, спостерігати за робо­тою на них або за їх ремонтом.

127. Майструвати що-небудь із дерева.

128. Допомагати в будівельних роботах.

129. Брати участь в обслуговуванні і ремонті автомобілів.

130. Управляти надшвидкісними літаками.

131. Строго виконувати розпорядок дня.

132. Займатися в історичному гуртку, збирати матеріали, виступати з доповідями на історичні теми.

133. Працювати з літературними джерелами, вести щоденник вражень про прочитане.

134. Брати участь у диспутах і читацьких конференціях.

135. Готувати і проводити збори.

136. Шефствувати над важкими підлітками, обговорювати з будь-ким питання виховання дітей і підлітків.

137. Допомагати працівникам міліції.

138. Постійно спілкуватися з різноманітними людьми.

139. Брати участь у математичних олімпіадах.

140. Цікавитися вартістю товарів, намагатися зрозуміти питання ці­ноутворення, заробітної плати, організації праці.

141. Розмовляти з друзями іноземною мовою.

142. Брати участь у виставках образотворчого мистецтва.

143. Відвідувати театральний гурток.

144. Брати участь у музичних оглядах-конкурсах.

145. Брати участь у спортивних змаганнях.

146. Вирощувати в саду або на городі рослини, виховувати тварин, доглядати за ними.

147. Проводити топографічні зйомки місцевості.

148. Здійснювати тривалі важкі походи, під час яких доводиться на­ пружено працювати за заданою програмою.

149. Працювати в лікарні, поліклініці або аптеці.

150. Працювати фахівцем на підприємстві харчової або легкої проми­словості (швачкою, закрійницею, кондитером..

151. Вирішувати складні задачі з фізики.

152. Працювати на хімічному виробництві.

153. Брати участь у виставках технічної творчості.

154. Працювати в галузі електроенергетики або радіоелектроніки.

155. Працювати токарем, виготовляти різноманітні деталі і вироби.

156. Виконувати столярні роботи.

157. Працювати в будівельній бригаді.

158. Возити пасажирів або вантажі.

159. Працювати в штормову погоду на великій ріці або у морі.

160. Бути військовим інженером або командиром.

161. Ходити в походи історичними місцями рідного краю.

162. Писати розповіді, складати вірші, байки і т. д.

163. Писати нотатки або нариси в стінгазету або періодичну пресу.

164. Керувати бригадою під час трудового десанту.

165. Організовувати ігри 36*0 свята для дітей.

166. Працювати в юридичному закладі (у суді, прокуратурі, адвока­турі, юридичній консультації).

167. Надавати людям різноманітні послуги.

168. Виконувати роботу, що постійно вимагає застосування матема­тичних знань.

169. Працювати в області планування, фінансування, економіки під­приємств народного господарства.

170. Брати участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях іноземною мовою.

171. Брати участь у виставках образотворчого мистецтва.

172. Грати на сцені або зніматися в кіно.

173. Бути музикантом, музичним режисером або викладачем музики.

174. Працювати викладачем фізкультури або тренером.

Обробка результатів.

У заповненому листі відповідей у кожній колонці підраховується кіль­кість позитивних відповідей.

Аналізуючи отримані дані, виділіть ті сфери, що містять найбільшу кількість позитивних відповідей. Якщо з-поміж них виявиться кілька сфер з однаковим числом позитивних відповідей, то варто вважати, що більш вира­женим інтересам відповідають ті з них, що містять найменшу кількість нега­тивних відповідей. Оцінка ступеня виразності інтересів має п'ять градацій: вищий ступінь заперечування — від -12 до -6, інтерес заперечується — від -5 до -1, інтерес виражений слабко — від +1 до +4, виражений інтерес — від +5 до +7, яскраво виражений інтерес — від +8 до +12.

Кiлькiсть переглядiв: 970